Servicechef

Servicechefen är chef för omsorgsbyrån samt har ansvar över det sociala arbetet. Servicechefen samarbetar med medlemskommunernas socialkanslier samt andra myndigheter och organisationer.

Servicechefen bevakar även klienternas sociala förmåner. Servicechefen tar emot ansökningarna från kommunerna och bereder ärenden till ledargruppen där det tas beslut. 

Servicechefen har ansvar över tilldelningen av Kommunernas socialtjänsts klientplatser samt fastställer de individuella klientavgifterma inom boendeservicen och godkänner arbetspeng inom den dagliga verksamheten.
Servicechefen samarbetar med klienterna och deras nätverk.