Metodhandledare

Metodhandledarnas främsta uppgift är att handleda/ge stöd i pedagogiska frågor och handledning i positivt beteendestöd (PBS). Handledning ges till personal, enskilda omsorgstagare samt till familjer. 

Medtodhandledarna utbildar personal i positivt beteendestöd och hur vi ska tänka och arbeta för att främja klienternas utveckling. Metodhandledarna handleder/ger stöd till personal i arbetet för att stödja klienterna till att bli mer självständiga och självbestämmande för att få ett större inflytande över sina liv. 

Metodhandledarna finns även som ett stöd och en hjälp att tillgå vid situationer där problemskapande beteenden försämrar livskvalitén för våra klienter.

Metodhandledarna är kontinuerligt ute på våra boenden och dagliga verksamheter för handledning och samtal med personal samt har regelbunden kontakt med föreståndarna för att utveckla arbetet med metoderna.