Socialförvaltning och omsorgsbyrå

Förbundets socialförvaltning ger dig råd, stöd och information.

Hur du söker service från oss
Ansökan om service kan göras fritt formulerad eller med hjälp av blanketten Anhållan om service. Till ansökan skall ett läkarintyg bifogas.

Ansökan om service skickas till socialkansliet i din hemkommun där kommunens socialkansli behandlar din ansökan. För närmare information kring hur Du gör vid ansökan om service kontakta oss.