Servicegatan

Servicegatan är en daglig verksamhet där vi arbetar mycket med kommunikation, såsom ord, bild och teckenstöd.

På Servicegatan jobbar vi med schemalagda arbetsuppgifter. Hos oss finns möjlighet att arbeta på dator, utföra  s.k. legoarbeten för andra företag, bakning, matlagning och andra meningsfulla uppgifter. Vi lägger stor vikt vid hälsosam kost och utevistelse. 

På Servicegatan finns ca sju arbetstagare per dag, personalen består av en förman och tre övrig personal.