Lunden

På Lunden jobbar vi med personer som har behov av en lugn arbetsmiljö.

Verksamheten består av promenader, hushållssysslor, handarbete, sorteringsuppgifter och samvaro. Arbetsschema och dagliga rutiner är viktiga för klienternas trygghet.

På Lunden finns 4-5 arbetstagare per dag och personalen består av en förman och två vårdare.