Kyrkvägen

Kyrkvägen är en dagverksamhetsenhet som främst är inriktad på personer med tilläggshandikapp autism.

Arbetsmetoderna är struktur och alternativ kommunikation. Klienternas dagar är strukturerade med enskilt schema för var och en. Arbetsuppgifterna består av bl.a. sortering av olika slag, kökssysslor, utearbete, social träning och promenader.

På Kyrkvägen finns 6-8arbetstagare per dag. Personalen består av en förman och fyra övrig personal.