Kometen

Kometen är en daglig verksamhet för personer med olika grad av funktionshinder.

Kometen strävar bl.a. till att värna om klienternas medbestämmande genom individuella arbetsscheman och arbetsuppgifter där alla får arbeta i sin egen takt och efter sin egen förmåga.Under dagen är arbetstagarna uppdelade i pyssel-, hantverks- och köksgrupp. 

I köket har de hand om dagens lunch och mellanmål. De arbetar med sekundär ADL, aktivitet i dagligt liv, som stöder arbetstagarnas självständighet i det egna boendet och arbete. T.ex. matlagning, disk, tvätt och strykning. I de andra arbetsuppgifterna arbetar de t.ex. med att väva, sy med symaskin, handarbeta och legoarbeten till företag. Kometen har även ett snickeri.