Integrerat arbete

Integrerat arbete är en form av daglig verksamhet inom Kommunernas socialtjänst.

Kan vara jobb enbart ute i det åländska samhället eller i kombination med en daglig verksamhet. Målet är att hitta en meningsfull sysselsättning.
Arbetstiden kan variera från 1 timme i veckan till 6 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

 

Arbetskonsulenten

  • kartlägger klientens önskemål och förmåga och söker därefter lämpliga arbestplatser. 
  • fungerar som handledare vid inskolning och gör därefter regelbundna besök. 
  • fungerar också som handledare för kontaktpersonen ( eller övrig personal) på arbetsplatsen.
  • hjälper till att vid behov konstruera arbetsuppgifter på arbetsplatsen så att de passar klienten.
  • gör scheman för att förtydliga för de klienter som har hjälp av det.
  • ordnar transport till/från arbete.
  • ordnar lunchmöjligheter.