Integrerat arbete

Integrerat arbete är en form av daglig verksamhet inom Ålands omsorgsförbund.

Kan vara jobb enbart ute i det åländska samhället eller i kombination med en daglig verksamhet. Målet är att hitta en meningsfull sysselsättning.

Ca 15  personer jobbar självständigt. Några grupper med 2-4 personer som jobbar utanför omsorgens enheter tillsammans med en personal. Vissa grupper är alltid samma personer medan grupperna i andra arbetsuppgifter varierar. Arbetstiden för de som jobbar sjävständigt integrerat varierar från 1 timme i veckan till 7-8 timmarsdagar 5 dagar i veckan och enligt önskemål, 4-5 timmar på lördagar.

Arbetskonsulenten

Arbetskonsulenten kartlägger klientens önskemål och förmåga och söker därefter lämpliga arbetsplatser. Arbetskonsulenten fungerar som handledare vid inskolning och gör därefter regelbundna besök. Scheman görs för att förtydliga för de klienter som har hjälp av det, fungerar också som handledare för kontaktpersonen (eller övrig personal) på arbetsplatsen. Ordnar transporter samt ordnar med lunchmöjligheter.

Utmaningar

Allmänna ekonomiska läget med så få anställda som möjligt gör det inte enklare då det oftast i samhället är vi som erbjuder arbetstagare och inte de som söker personal. Vi har ibland särskilda önskemål som kan vara svåra att tillgodose. Andra utmaningar är när en klient har en önskan om att få arbeta med något som i praktiken kan bli väldigt svårt att klara av.

Ersättningen för integrerat arbete är för närvarande 7,20 per dag och de arbetsgivare som vill får betala till. Klienter får tjäna upp till 12 euro per dag skattefritt. Utöver det har personen sin pension. 

Det har hittills inte varit aktuellt med någon "riktig anställning" bland de klienter som söker integrerat arbete via Ålands omsorgsförbund då de oftast inte är helt självständiga utan i behov av stöd i sitt arbete och arbetsuppgifterna ibland är konstruerade så att de passar personen. De som är mera självständiga söker arbete t.ex. via AMS eller via andra kontakter.