Askuddsvägen

Askuddsvägen är en daglig verksamhet som formar sig utifrån  klientens intresse, egna val och färdigheter. Verksamheten startade våren/sommaren 2016 med målsättning att se individen fullt ut och tillsammans hitta en meningsfull vardag för var och en. 

Verksamheten är stationerad på Askuddsvägen 26, men vi arbetar även ute i samhället och runtom hela Åland med olika uppdrag. 

Vi har både arbete i grupp samt individuellt arbete med klienter. 

Vi fokuserar på utejobb under vår, sommar och höst för att sedan utnyttja vårt snickeri tillsammans med hantverk mera under vintertid. Vi tar dessutom hand om våra egna enheter inom Kommunernas socialtjänst där vi hjälper till med trädgårdsarbete och ärenden. Vi har även olika samarbeten med yttre parter, såsom Bredmo Skyttebana och Sleipners stall. 

Under hela året samlar vi ved till vårt vedklyveri som klyvs, staplas, torkas, förpackas och säljs av våra klienter. 

Integrerat finns även i våra lokaler där vi samarbetar för att skapa möjliheter till självständigt arbete ute i samhället för klienterna. ( läs mer under Integrerat)

Tillsammans lagar vi även lunch och mellanmål till alla på arbetsplatsen, samt sköter tvätt och städar. 

När vi har möjlighet gör vi utflykter och studiebesök till olika berikande mål. 

Tillsammans med de övriga dagliga verksamheterna planerar vi återkommande evenemang (biobesök, marknader, utflykter, utedagar osv.) samt projekt inom konst, kultur, teater, motion och dans.

Inget är omöjligt. Utmaningen är att tillsammans hitta vägar för att genomföra det vi vill.