Daglig verksamhet

Vi erbjuder innehållsrik, meningsfull och individanpassad daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Den dagliga verksamheten indelas i följande verksamhetsformer:

Hildas Hus

Verksamhet för personer med multihandikapp.

Godby Dagcenter/Lunden

Verksamhet för personer med autism och för personer med utvecklingsstörning och psykiska tilläggshandikapp.

Butik Unik/Kometen/Nova

Verksamhet med hantverk och sysselsättning.

Persontransporter

Persontransporter mellan boende och daglig verksamhet.

Integrerat arbete

Enskilt eller i grupp på arbetsplatser utanför omsorgens egen verksamhet.