Daglig verksamhet

Vi erbjuder innehållsrik, meningsfull och individanpassad daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Den dagliga verksamheten indelas i följande verksamhetsformer:

Navigationsskolegränd

Verksamhet för personer med multihandikapp.

Kyrkvägen

Verksamhet för personer med autism och för personer med utvecklingsstörning och psykiska tilläggshandikapp.

Hamngatan/Askuddsvägen/Servicegatan/Jomala gård 

Verksamhet med hantverk och sysselsättning.

Persontransporter

Persontransporter mellan boende och daglig verksamhet.

Integrerat arbete

Enskilt eller i grupp på arbetsplatser utanför omsorgens egen verksamhet.