Tistelgränds gruppboende

Struktur och alternativ kommunikation.  

På Tistelgränds gruppboende bor fem personer. Alla bor i egna lägenheter och har gemensamt vardagsrum och kök. Personalen består av en förman och sju vårdare. 

Tistelgränds gruppboende arbetar med struktur och alternativ kommunikation. Bildkommunikation används som stöd för att förtydliga dagens aktiviteter samt  hjälpa klienterna att kunna göra aktiva val och därigenom utveckla sin självkänsla och självbestämmande i vardagen.