Solkulla korttidsboende

Korttidsboende är en form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatsen ger möjlighet till återhämtning och byte av miljö. Det blir även möjligt för föräldrarna att få avlastning i omvårdsnadsarbetet.

Korttidsboendet planeras individuellt utifrån barnets behov och krav på kontinuitet. Anpassningar görs efter vilket stöd och behov av omvårdnad som barnet har.

Vi strävar efter ett gott samarbete med skola, fritids, föräldrar och terapeuter och närvarar vid olika nätverksmöten. Vi välkomnar föräldrar till samtal om de önskar.

Varje barn har ett eget rum under vistelsen och det finns gemensamma utrymmen.

 

Ansökan om korttidsboende görs hos kommunen som sedan kontaktar Kommunernas socialtjänst k.f.