Köpmansgatans gruppboende

På Köpmansgatan bor åtta personer i varierande ålder. Alla har fullt utrustade egna lägenheter och dessutom tillgång till ett gemensamt allrum och kök i boendet. Fyra av lägenheterna har egen ingång från gården. Öviga lägenheter nås via boendets ingång.

Det centrala läget möjliggör för de boende att på ett aktivt sätt delta i samhällslivet. bl.a. genom att efter förmåga uträtta olika ärenden eller på annat sätt ta del av det utbud som erbjuds i form av exempelvis kultur- och sportevenemang samt café- och restaurangliv. På Köpmansgatan erbjuds både gemensamma aktiviteter som planeras tillsammans med de boende och möjlihet till enskilda aktiviteter beroende på individens önskemål och behov. Även gällande matlagning och planering utgår allt från individens behov. Allt från att äta alla måltider gemensamt till att äta alla måltider i egen lägenhet förekommer. 

Vår strävan på Köpmansgatan är att med handledning och stöd maximera varje individs möjlihet till självbestämmande och personlig utveckling. I det konkreta arbetet med detta utgår vi från de individuella genomförandeplanernas mål. För att garantera att målen utgår från individens önskningar använder vi oss av olika kommunikationsmetoder d.v.s. allt från tecken som stöd, bildkommunikation och tekniska hjälpmedel till kroppsspråk, observation och sociala berättelser.

På Köpmansgatan arbetar för närvarande tio vårdare och en föreståndare.