Boendestöd

Boendestödet ger i dagsläget stöd till 21 personer. Stödinsatsen sker i servicetagarens egen lägenhet ute i det åländska samhället. 

Personalen, omsorgstagaren och eventuellt anhöriga träffas minst en gång i året och lägger upp en plan för hur den  beviljade tiden skall fördelas under veckorna och vilken insats Boendestödet skall göra.
Det kan handla om allt mellan ett besök till flera besök i veckan. Dock behöver servicetagaren vara så pass självständig att det inte krävs dagligt stöd av Boendestödet för att få vardagen att funger.

Stödinsatsen kan handla om handledning i vardagliga sysslor som städning, hygien, planering, inköp, matlagning, läkarbesök, myndighetskontakter, medicinhantering och fritid, men även en social- och stödsamtalsfunktion.

Vi arbetar för att ge servicetagaren trygghet, en meningsfull vardag samt hjälpa servicetagaren till ett så självständigt liv som möjligt. Viktiga ledord i vårt arbete är trygghet, respekt, förtroende och självbestämmande. 

Vi finns tillgängliga mellan kl. 7.30 - 20.00 på vardagar och kl. 10 - 19 på helger. Föreståndaren arbetar kl. 8.00 - 16.00 på vardagar.

Utmaningar 

Arbetet ställer höga krav på personalens förmåga att arbeta självständigt samt att ta snabba beslut. Personalen behöver ha ett helhetstänkande.

Det är relativt vanligt med psykisk ohälsa inom denna grupp av servicetagare och det är en stor utmaning att bemöta dem rätt när det dåliga måendet tar över.

Schemaläggning är en utmaning eftersom de flesta servicetagare har någon form av sysselsättning dagtid, så stödbehovet är som störst tidiga morgnar och eftermiddag/kväll.