Boendestöd

Boendestöd ger stöd till klienter som bor i egna lägenheter ute i samhället. Det kan jämföras med hemtjänst. I nuläget ger vi stöd till 21 klienter. De flesta bor i Mariehamn, men besök görs även i Godby.

Personalen besöker klienterna enligt överenskommelsen i den individuella genomförandeplanen, som uppdateras minst en gång/år. Det kan handla om allt mellan ett besök per vecka, till flera besök om dagen. Klienterna får stöd i vardagliga sysslor, så som städning, hygien, planering och inköp, matlagning, läkarbesök, myndighetskontakter, medicinhantering samt samtalsstöd, även en stor del punktinsatser av varierande karaktär görs. 

Boendestöd uppfyller även en stor social funktion för många klienter. Boendestöd arbetar för att ge klienten en känsla av trygghet och en meningsfull vardag, samt att hjälpa klienten till ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet i klienters hem innebär respekt, integritet och självbestämmande som viktiga ledord i arbetet.

Service kan ges mellan kl. 7.00-21.00. Personalen har en tjänstebil till sitt förfogande.