Blåbärsstigens gruppboende

Blåbärsstigen är uppdelad i två Villor - Ljusa och Rosa Villan. På baksidan finns en gemensam och mycket stor gård. Samtliga omsorgstagare har egna rum/ lägenheter som är utrustade efter individens behov.
Dessutom finns gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga och bastu. Omsorgstagarna är med vid dagliga hushållssysslor samt matlagning efter sin egen förmåga.
Det finns personal i båda villorna dygnet runt. Föreståndaren arbetar  kl. 8.00-16.00 på vardagar. 

Vi erbjuder ett tyggt hem och skapar livskvalitet genom att fokusera på omsorgstagarens egna önskemål, intressen, självständighet och delaktighet. Vårt arbessätt är habiliterande. Vi fokuserar på omsorgstagarens förmågor och upprätthåller dem samt låter vardagsmomenten få ta tid. Vi kommunicerar med bildstöd där behovet finns. Grundprincipen i vårt arbete är att vi vistas i omsorgstagarnas hem, vi repekterar det egna rummet. 

På dagtid är de flesta omsorgstagare på sina arbeten. Vissa omsorgstagare har hemmadag en gång i veckan. Det ger möjlighet till individuell handledning i det som rör omsorgstagarens eget liv och boende. Under dessa dagar kan vi även erbjuda klienterna en guldkant i tillvaror. 

Blåbärsstigen har ett nära samarbete med omsorgstagarnas anhöriga, dagverksamheter och övriga resurser som finns i nätverket runt omsorgstagaren. Vi tillsammans bildar ett team runt varje omsorgstagare. 

I Ljusa Villan bor 5 omsorgstagare. Villans vision är "Ett lugnt och tyggt hem med individen i fokus".

I Rosa Villan bor 5 omsorgstagare. Villans vision är "Att växa med stöd, trygghet genom struktur, ett aktivt liv"