Boendeservice

Vi strävar efter att ge boendeservice utgående från var och ens önskemål och behov. Idag finns det tre olika boendeformer inom förbundet.

Gruppbostad

Personen hyr sitt eget rum eller sin egen lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt. Vår målsättning är att det i en gruppbostad bor maximalt fem personer.

Korttidsboende

Service till barn, ungdomar och vuxna. Korttidsboendet är öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Boendestöd

Personen bor i egen lägenhet ute i samhället och erhåller stöd enligt sitt behov.