Revisorer

Enligt förvaltningsstadgan kap 9 § 76  utser förbundsstämman 2 revisorer jämte persoliga ersättare samt ett officiellt revisorsamfund. 

Förbundsstämman  beslöt 29.05.2020 utse följande revisorer för mandatperioden : 2020-2023

Ordinarie: Ersättare:
Slotte Martin Sova Kirsi
Lindfors Robert   Mäkilä Marywonne
Sjölund Erika  Willstedt Marika