Förbundsstyrelsen

Medlemmar i förbundsstyrelsen för åren 2020-2021

Karlsson, Runar ordförande
Sjögren Katrin, viceordförande

Ordinarie Ersättare
Karlsson Runar Danielsson Ewa
Sjögren Katrin Holmström Anna
Lindholm Gun-Mari Rothberg Johan
Jansson Roger Löthman Henrik
Eklund Ida Johansson Andreas
Fagerström Susann  Danielsson Niklas
Dreyer Christian  Lindfors Julia

Protokoll

Inga beslut eller ärenden hittades.