Ekonomikansliet

Ekonomikansliet uppgör budget och bokslut, handhar bokföring, fakturering och löneärenden.

Till ekonomikansliet hör även förbundets fastighetsservice. Förbundsfullmäktige godkänner årlig budget, verksamhetsplan och ekonomiplan som redovisar de mål ekonomin och verksamheten skall uppnå.