Omsorgsförvaltningen

De politiska besluten inom förbundet fattas av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.

Varje kommun utser en fullmäktigeledamot och en suppleant. Dessa 16 personer bildar förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige utser en förbundsstyrelse bestående av 5-7 medlemmar. Vanligtvis består styrelsen av tre ledamöter från Mariehamn, två från södra Åland, en från norra Åland och en från skärgården.