Lediga jobb

 

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Kommunernas socialtjänst är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande arbeten i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

Fr.o.m. 1.1.2021 kommer Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet att omfatta all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen blir indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet kommer att bestå av ca 250 anställda.         kan ske löpande under ansökningstiden.

 

SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDD

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde barnskydd som består av socialarbetare och socialhandledare. Du fungerar som ansvarig socialarbetare för ärenden gällande de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera stödåtgärder för öppenvården, samt förverkligande och utvärdering av dessa åtgärder tillsammans med klienten. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt förbereda omhändertaganden och placeringar utom hemmet.

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund.

Behörighetskrav:
Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Tillträde enligt överenskommelse.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (37h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3444,12 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för barnskydd – Paulina Eklund, tel: 018-532 834

eller ledande socialarbetare Suzette Marchini tel. 018-532 835.

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast  22.1.2021 kl. 15.00

per brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k.f.,
Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
eller per e-post: rekrytering@kst.ax

SOCIALHANDLEDARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
2020/24 §3

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Anställningen är ett moderskaps- och familjeledighet under tiden 1.3.2021 – 2.2.2022 och är 100% av heltidsarbete (38,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön: 3078,72 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer – Susann Peltonen, tel.: +358 18 532 818
eller ledande socialarbetare – Malin Björklund, tel.: +358 18 532 819

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 22.1.2021 kl. 15.00

per brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k.f.,
Skarpansvägen 30,
22100 Mariehamn
eller per e-post: rekrytering@kst.ax

SOCIALHANDLEDARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
2020/24 §3

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Anställningen är fr.o.m.  1.4.2021 och fortgår tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (38,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3078,72 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.                                                                     

Närmare information ges av:

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer  – Susann Peltonen, tel.:  +358 18 532 818
eller ledande socialarbetare – Malin Björklund, tel.: +358 18 532 819

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast   22.1.2021 kl. 15.00

per brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k.f.,
Skarpansvägen 30,
22100 Mariehamn
eller per e-post: rekrytering@kst.ax

SOCIALHANDLEDARE INOM VUXENSOCIALARBETE

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Vuxensocialarbete som består av socialarbetare och socialhandledare. Inom verksamhetsområdet ingår bl.a. vuxensocialarbete, utkomststöd, förebyggande av våld i nära relationer, integration och Beroendemottagningen.

Integrationsfrågor kommer att vara en del av ditt arbete.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
2020/24 §3

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (38,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3078,72 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:
Områdeschef för Vuxensocialarbete  – Mikaela Brandt, tel.:  +358 18 532 869
eller ledande socialarbetare – Andreas Lakso, tel.: +358 18 532 844

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast   22.1.2021 kl. 15.00

per brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k.f.,
Skarpansvägen 30,
22100 Mariehamn
eller per e-post: rekrytering@kst.ax

SOCIALHANDLEDARE INOM VUXENSOCIALARBETE

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Vuxensocialarbete som består av socialarbetare och socialhandledare. Inom verksamhetsområdet ingår bl.a. vuxensocialarbete, utkomststöd, förebyggande av våld i nära relationer, integration och Beroendemottagningen.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
2020/24 §3

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (38,25h/v.)

Uppgiftsrelaterad lön:      3078,72 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för Vuxensocialarbete  – Mikaela Brandt, tel.:  +358 18 532 869
eller ledande socialarbetare – Andreas Lakso, tel.: +358 18 532 844                                                                                      

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast   22.1.2021 kl. 15.00

per brev till adress:
Kommunernas socialtjänst k.f.,
Skarpansvägen 30,
22100 Mariehamn
eller per e-post: rekrytering@kst.ax