Lediga jobb

Ålands omsorgsförbund k. f. lediganslår följande tjänster:

 

I arbetsavtalsförhållande:

 1. En befattning som VÅRDARE 75 % (29,06  h/v) i periodarbetstid 22.1 -31.5.2018 inom boendeservicen med aktuell placering vid Havsgatans gruppboende i Mariehamn. Arbetet inleds 22.1.2018 eller enligt överenskommelse. Kunskap om autismspektrum och alternativ kommunikation ses som meriterande. 
 1. En ordinarie befattning som VÅRDARE 50 % (19,38 h/v) i periodarbetstid inom boendeservicen med aktuell placering vid Havsgatans gruppboende i Mariehamn. Arbetet inleds 1.2.2018 eller enligt överenskommelse och fortgår tillsvidare. Kunskap om autismspektrum och alternativ kommunikation ses som meriterande.  
 1. En tillfällig befattning 8.1 – 31.12.2018 som VÅRDARE 75 % (29,06 h/v) i periodarbetstid inom boendeservicen med aktuell placering vid Köpmansgatans boende i Mariehamn. Arbetstiden kan komma att vara främst förlagd till nätter. Kunskap om autismspektrum och alternativ kommunikation ses som meriterande.
   
 2. En ordinarie befattning som VÅRDARE 75 % (29,06 h/v) i periodarbetstid inom boendeservicen med aktuell placering vid Svedgränds boende i Mariehamn. Kunskap om autismspektrum och alternativ kommunikation ses som meriterande

  Uppgiftsrelaterad lön enligt AKTA.    
       
  Vårdare: uppgiftsrelaterad lön 2334,82 euro/månad, 100 % av heltid.                     

  Behörighetskrav: Enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92 och beträffande

  Arbetserfarenhet av personer med utvecklingsstörning, kunskap om autismspektrumtillstånd samt kunskap i alternativ kommunikation är meriterande för samtliga befattningar.
  Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppgifterna i samtliga arbeten. 

           Prövotid tillämpas inom Ålands omsorgsförbund k. f.                     

           Tillträde till de lediganslagna arbetena enligt ovan
            eller enligt överenskommelse

           Närmare information ges i första hand enligt nedanstående, i
           andra hand av personalchef Alexandra Favorin tel. 018-526604,
           eller av koordinerande chef Sam Grandell, tel. 018-52 66 07.

           1-2: Ställföreträdande föreståndare Lena Jansén, tel. 018-52 66 62

           3:    Ställföreträdande föreståndare Niclas Hero, tel. 018- 52 66 63

           4:    Föreståndare Hanna Segerström, tel. 018-52 66 21

                                                            

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 2.1.2018 kl. 15.00 per brev till adress:
Ålands omsorgsförbund k.f.
Styrmansgatan 2 B
22100 Mariehamn
eller per e-mail: info@aof.ax