Lediga jobb

Ålands omsorgsförbund k. f. lediganslår följande tjänster och arbeten

Kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Omsorgsdirektör

Rekryteringsgruppen som har tillsats av förbundsfullmäktige har beslutat att förlänga ansökningstiden för denna tjänst. Personer som sökt tidigare, kvarstår som sökande.

Ålands omsorgsförbund (ÅOF) är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar stöd och service till personer med utvecklingsstörning. Antalet klienter uppgår i dag till 151.

ÅOF:s verksamhet omfattar boende, daglig verksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet, samt förmedlade tjänster inom och utanför Åland. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer.

Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där klinterna utifrån självbestämmande ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

Medlemskommunerna har inlett en process med att från 2020 införliva kommunernas socialtjänst (KST) i ÅOF:s verksamhet. Det innebär att förbundet i så fall övertar ett antal nya verksamhetsområden.

Vi söker en inspirerande person som kan leda och utveckla verksamheten, har ett övergripande synsätt och tänker långsiktigt, driver utvecklingsfrågor samt är förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare. Omsorgsdirektören förväntas arbeta aktivt, kommunikativt och upprätthålla dialog med personal, klienter, anhöriga och andra intressenter. Samtidigt ska omsorgsdirektören vara konstruktiv, ge tydlig återkoppling och inte vara konflikträdd.

Vi söker dig som har följande erfarenhet och utbildning:

Lämplig högskolexamen.

Mycket god erfarenhet/kännedom om kommunal förvaltning samt gällande och känd kommande lagstiftning som berör ÅOF:s verksamhet. Juridisk erfarenhet kan vara meriterande

Ha en dokumenterad god samarbets- och ledarförmåga

Ha en god förmåga att se helheter, samband och finna lösningar

Erfarenhet av socialt arbete samt förvaltning kan vara meriterande

Omsorgsdirektören tjänsten är tillsvidare anställning i enlighet med Kommunallag (1997:73) §58, för landskapet Åland med en prövotid om 6 månader. För tjänsten utgår helhetslön.

Din fritt formulerade ansökan, CV och lönekrav skall vara ÅOF tillhanda senast 17 augusti 2018 klockan 15.00. Ansökan riktas till Ålands Omsorgsförbund k.f. Styrmansgatan 2B, 22100 Mariehamn. Eller per e-post info@aof.ax.

Se http://www.aof.ax/Omsorgsförvaltningen/ekonomikansliet för mer information gällande ÅOF

För närmare information, kontakta styrelseordförande Clas Öfverström. Tel: 04573421510, e-post: clas.ofverstrom@gmail.com