Lediga jobb

Ålands omsorgsförbund k. f. lediganslår följande tjänster och arbeten

Kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund erbjuder specialomsorgsservice åt personer med funktionsnedsättning i landskapet Åland.

Service ges åt ca 150 personer och förbundet har ca 140 heltidsanställda.

Vi söker följande medarbetare:

Ålands omsorgsförbund k. f. lediganslår följande arbeten
I tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta
specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna,
förutom barnomsorg och äldreomsorg , inom ramen för Ålands omsorgsförbund.

Vi söker en
Utvecklingsinriktad ekonomichef
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret över förbundets ekonomiadministration och du leder
arbetet vid förbundets ekonomikansli. Du är direkt underställd omsorgsdirektören och du kommer att ingå
i förbundets ledningsgrupp.

Dina arbetsuppgifter:
• Fungera som förman för ekonomikansliet samt ge
stöd och service till förvaltningen

• Ansvara för förbundets redovisning och ekonomifunktioner

• Ansvara för budget, ekonomiplan, likviditetsplanering
samt bokslut

• Ansvara för utveckling av processer och rutiner inom
ekonomiområdet

• Ansvara för fastighetsförvaltningen och
IT-utvecklingen

Vi söker dig som:
• är drivande och resultatinriktad
• har chefserfarenhet
• har lämplig högskoleexamen eller annan
för tjänsten lämplig examen
• är lyhörd och har lätt att samarbeta

Tillträde sker enligt överenskommelse och prövotid kan komma att tillämpas.
Vi vill ha din skriftliga ansökan med CV
senast 27 november 2019 klockan 16.00.

Ansökan riktas till Ålands omsorgsförbund,
Styrmansgatan 2B, 22100 Mariehamn.

Förfrågningar om tjänsten besvaras av omsorgsdirektör
Katarina Dahlman +3584573613535 eller
t.f. ekonom Carina Andersson+35818526603