STIPENDIER UR MAJ ROTZ MINNESFOND

STIPENDIER UR MAJ ROTZ MINNESFOND

Maj Rotz minnesfond delar år 2018 ut stipendier till klienter och personal, såväl enskilda som grupper, inom Ålands omsorgsförbund. Stipendierna beviljas detta år riktat till kulturaktiviteter med utvecklingsstörda. Till den del följeslagare är nödvändig för enskild eller klienter i grupp; vänligen specificera dessa omkostnader separat. Fonden avlönar inte personal.

Aktiviteterna skall infalla och redovisas inom år 2018!

Skriftliga ansökningar, med kostnadskalkyl och förslag till stipendieändamål lämnas in till Ålands omsorgsförbund, Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn. Ansökningsblanketter finns på omsorgsförbundets hemsida www.aof.ax Ansökan kan skickas per e-post: info@aof.ax

Närmare information ger vid behov fondstyrelsens sekreterare oms.dir. Veronika Snellman, tfn. * 526600.

Sista ansökningsdag är den tisdagen den 4 april 2018.

Fondstyrelsen sammanträder 13.4.2018 för att gå igenom inkomna ansökningar.

 

Fondstyrelsen