Ersättande hyreslokal för daglig verksamhet i Godby

Ersättande hyreslokal för daglig verksamhet i Godby

Befintlig lokal för daglig verksamhet i Godby, fastigheten Shippinghouse, vid Kyrkvägen 11, är i behov av renovering alternativt försäljning. För att säkerställa den dagliga verksamhet som idag finns i huset i Godby, som till ytan är 350 m2, behöver omsorgsförbundet hitta en lämplig ersättande lokal i området Godby, med omnejd.

Faciliteter som behövs:                 Lokal, i ungefär samma storlek som nuvarande, med fyra toaletter, varav minst en handikappanpassad, samt med ett hemmakök                                      för enkel lunchtillredning

Hyrestid:                                         Alternativt för viss tid ca ett år eller tillsvidare med en månads uppsägningstid. Gärna fr o m 1.3.2018

Anbud skickas till:                          Ålands omsorgsförbund k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn

 

Anbud bör vara oss tillhanda senast fredag 1 december 2017 kl. 15.00. Märk kuvertet med ”Daglig verksamhet Godby”

Tilläggsuppgifter lämnas av koordinerande chef Sam Grandell, e-post: sam.grandell@aof.ax

eller telefon 526607.