Ersättande hyreslokal för daglig verksamhet i Godby

Befintlig lokal för daglig verksamhet i Godby, fastigheten Shippinghouse, vid Kyrkvägen 11, är i behov av renovering alternativt försäljning. För att säkerställa den dagliga verksamhet som idag finns i huset i Godby, som till ytan är 350 m2, behöver omsorgsförbundet hitta en lämplig ersättande lokal i området Godby, med omnejd.