KST-NYTT

Vårt nyhetsbrev utkommer regelbundet under år 2020. Informationen riktar sig till dig som efter 31.12.2020 får KST som arbetsgivare, men också till dig som redan arbetar inom förbundet. Vi vill att du med jämna mellanrum får en översiktsbild av nuläge.

Nyhetsbrevet kan med fördel även läsas av medlemskommunerna och andra som är intresserade att vad som är aktuellt i arbetet med att samordna den åländska socialvården.

Vi ser fram emot ett gott och konstruktivt samarbete!