KST 01.01.2021

1 januari 2021 kommer alla åländska kommuner att bilda ett gemensamt socialvårdsområde. Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) ansvarar då för all socialvård, förutom barnomsorg och ädreomsorg.

Det innebär att du från och med 1.1.2021 ska ta kontakt med KST till exempel om du söker utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård.
Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, fältarna och barnatillsynen kommer att vara delar av KST. Specialomsorgen fortsätter som tidigare i KSTs regi.

I kolumnen till vänster hittar du information om det pågående arbetet att överföra personal och uppgifter till KST.