Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd hos KST.

Utkomststöd är ett ekonomiskt bidrag som beviljas i sista hand i brist på andra inkomstkällor. Syftet med utkomststödet är att trygga din eller din familjs utkomst och främja era möjligheter att klara er på egen hand.

Rätten till utkomststöd är reglerad i lag och tryggar en minimiinkomst. Samtidigt försöker du tillsammans med våra handläggare finna lösningar för att förbättra din ekonomiska situation.

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 880.