Tidigt stöd för barn och familj

Barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och till särskilt skydd.

Som förälder eller annan vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns uppfostran och utveckling. Ibland kan det vara svårt att på egen hand bära ansvaret. Vårt uppdrag inom tidigt stöd för barn och familj är att så långt som möjligt stödja dig i de situationerna. 

Genom stödåtgärder kan vi trygga ditt barns eller dina barns tillvaro.

De stödåtgärder som finns är bland annat

  • familjearbete
  • stödpersoner och -familjer
  • familjerådgivning
  • stödsamtal med socialarbetare
  • ekonomiskt stöd till till exempel fritidsintressen eller
  • anpassade åtgärder efter familjens behov.

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 870.