Tallbackens skyddshem

Om du har blivit  eller är utsatt för våld i en nära relation eller lever under hot om sådant våld kan du söka skydd vid Tallbackens skyddshem. Du är även välkommen att komma tillsammans med dina minderåriga barn.

Du kan söka skydd hos oss på Matrosgatan 3 i Mariehamn, dygnet runt under årets alla dagar.

De tjänster som vi erbjuder är omedelbar krishjälp, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning. 

Du kan vara anonym när du vänder sig till skyddshemmet. 

Ta kontakt på telefon 532 843, vi har öppet dygnet runt.

 

Om det är fara för ditt liv ska du alltid ringa 112, för att snabbt komma i kontakt med polis och ambulans.