Specialomsorgen

Fram till den sista december 2020 har KST haft hand om endast specialomsorgen. Specialomsorgen är nu en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Om du på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i din utveckling eller dina psykiska funktioner har rätt till specialomsorg, om inte andra serviceformer kan ge dig den service du behöver. 

Målet med specialomsorgen är att hjälpa dig att reda dig i det dagliga livet, självständigt förtjäna ditt uppehälle och självständigt delta i samhället. Inom specialomsorgen ska vi också tillgodose annan vård och omsorg du behöver. 

Inom KST erbjuder vi olika former av boenden och dagverksamheter.

 

Besök till boenden under pågående spridningsfas

Vi rekommenderar att du avstår från icke növändiga besök till enheterna.

Om du ändå behöver besöka din anhöriga, bokar du besöket på förhand vid respektive enhet. Genom att du bokar säkerställer vi

  • att vi hinner instruera dig om våra skyddsrutiner
  • att det inte blir för många besökare på enheten samtidigt. Maximalt får två (2) anhöriga besöka enheten samtidigt.

Det här gäller både besök inomhus och utomhus. Du kan läsa mer i bilagan Information till anhöriga och besökare.

 

Nya telefonnummer för specialomsorgen

På grund av omorganisationen av den åländska socialvården har förbundets telefonnummer förnyats. Det innebär att även våra telefonnummer till boenden och dagverksamheter har ändrat. Alla telefonnummer kommer att finnas på webbplatsen från och med den 11 januari. Fram till dess hittar du våra huvudnummer i bilagda katalogutdrag. 

 

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 890.