Moderskapsunderstöd

Moderskapsunderstöd söks från KST från och med år 2021.

Du som är blivande eller nybliven mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd.

Du kan välja mellan att få den så kallade moderskapslådan med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar.

På Åland är stödet ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro.

Stödet får du när du har varit gravid i minst 154 dagar och genomgått en hälsoundersökning före din femte graviditetsmånad.

Adoptivföräldrar får moderskapsunderstöd om adoptivbarnet är under 18 år.