Föräldraskap och vårdnad

Barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka hens föräldrar är och få sina föräldrars omvårdnad. Barn har också rätt till sina släktförhållanden.

Lagstiftningen om faderskap, vårdnad och umgängesrätt och underhåll säkerställer denna rätt.

Barnatillsyningsmännen hjälper dig med de frågor som du har om den juridiska delen av föräldraskapet.

 

Faderskapserkännanden under pågende spridningsfas

Ålands hälso- och sjukvård har har meddelat att under pågående spridningsfas av Covid-19 och rådande besöksförbund vid sjukhuset, görs inte faderskapserkännanden eller vårdavtal i samband med besök till mödrarådgivningen.

Faderskapserkännande hos barnatillsynen görs efter barnets födelse.