Färdtjänst

Genom färdtjänst tillförsäkras du som har en grav funktionsnedsättning skäliga möjligheter till rörlighet och ett aktivt liv.

KST ordnar skälig färdtjänst och tillhörande ledsagarservice för dig som är har en grav funktionsnedsättning och inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Transporterna ordnas för att du ska kunna ta dig till arbetet, studier, uträtta ärenden, delta i samhällelig verksamhet eller fritidsintressen, och annat som hör till det dagliga livet.

 

Antal resor

Om du beviljas färdtjänst är du berättigad till minst 18 enkelresor per månad för att uträtta ärenden och för fritidsbehov i det dagliga livet.

Utöver dessa 18 enkelresor kan du beviljas färdtjänst för nödvändiga arbets- och studieresor. Enkelresor innebär att resan sker utan avbrott.

 

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 890.