Barnskydd

Barnskyddets främsta mål är att garantera barnets rättigheter samt att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

När de öppna stödåtgärderna inom det tidiga stödet för barn och familj inte räcker för att att trygga barnets utveckling och uppväxtmiljö blir det fråga om ett särskilt skydd, barnskyddet. Inom barnskyddet fattas beslut om placering utanför hemmet. Beslut om placering utanför hemmet har alltid sin grund i lagen.

Barnskydd innebär ett samarbete mellan många parter. Dessa är bland andra barnens föräldrar, barnomsorgen, skolan, hemservicen och polisen. Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges där det behövs.

Barnskyddets personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Kontakt vardagar klockan 8-16 för akuta ärenden, dagjour telefon 532 875.