Corona information

 

Information från Kommunernas socialtjänst gällande åtgärder pga Corona/Covid 19

Då regeringen har lättat på restriktionerna med anledning av Covid-19 har ledningsgruppen beslutat att dagverksamheterna ska återgå till normal verksamhet igen den 18.05.2020. 
Dagverksamheten kommer att följa hygiendirektiv samt iaktta andra nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Även korttidshemmet Solkulla kommer från och med nästa schema som börjar 1.06.2020 återgå till normal verksamhet 

Vänligen
Ledningsgruppen
Kommunernas socialtjänst

Kommunernas socialtjänst (KST) följer hela tiden med i beslut från såväl riksregering som landskapsregering. Samtidigt håller vi oss uppdaterade kring riktlinjer från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Sedan tidigare har beslutats:

 • att dagliga verksamhetens ordinarie verksamhet är inställd och att klienter som bor i gruppboenden istället får daglig verksamhet i sina hem. Det är personal från daglig verksamhet som handhar denna.
 • att det råder besöksförbud på våra gruppboenden, samt att klienter avråds från att åka hem till anhöriga. Om man ändå väljer att åka hem till anhöriga, rekommenderas man att stanna där. I de fall en klient verkligen måste åka hem till anhöriga och sedan komma tillbaka till boendet, behöver personal säkerställa att kläder byts och övriga hygienrutiner följs.
 • korttidsverksamheten anpassar sin verksamhet efter corona.
  Den 1 april togs ytterligare beslut:
 • dagverksamhetens stängning förlängs i detta skede till 13.5.2020. Men det troliga är att stängningen kommer att vara längre än så. Det går idag inte säga hur länge, men det bästa är om vi alla ställer in oss på att det kan bli mycket långvarigt. 
   De beslut som tagits är fattade efter konsultation med ÅHS smittskyddsansvariga.        
  Vidare information
 • Alla boenden har nu t ex skype på sina iPads ifall man vill ringa videosamtal
 • Våra boendeenheter erhåller råd och riktlinjer från ÅHS städ- och hygienteam.
 • Frågor har kommit kring arbetspengen – de klienter som fortfarande har daglig verksamhet, fast på annan geografisk punkt (i t ex gruppboendet) erhåller arbetspeng.
 • Det har kommit frågor om man erhåller hyresreducering om man tillfälligt flyttar hem till anhörig. Det gör man inte.

Vi förstår att den här situationen är svår och ansträngande både för klienter och anhöriga. Vi jobbar hela tiden med att försöka skapa förutsättningar för klienter att må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt   

Vänligen
Ledningsgruppen
Kommunernas socialtjänst