Förbundsstyrelsen

Publicerad 28/12/2020 - 07:08

KST Protokollet 17/2020 21.12.2020 är publicerat hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli

 och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen