Förbundsstyrelsen

Publicerad 16/12/2020 - 14:32

Kommunernas socialtjänst k.f Förbundsstyrelsen sammanträder.

Tid: 21.12.2020

Tid: kl 11.30

Plats: RESTAURANG NAUTICAL

 

 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 23.12.2020 på Kommunernas socialtjänst k.f kansli och på http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen

Tillbaka till anslagstavlan