Förbundsstyrelsen

Publicerad 10/12/2020 - 14:04

KST Protokollet 16/2020 07.12.2020 är publicerat hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli

 och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen