Omsorg och omtanke

SOMMARTIDER PÅ OMSORGSFÖRBUNDETS KANSLI

Omsorgsförbundets kansli är öppet hela sommaren, v. 25-34 har vi varierande personalstyrka på grund av semestrar. Under denna tid kan ni gärna före ett eventuellt besök kontakta växeln 526600 eller per e-post för att försäkra er om att personen ifråga är på plats.

 

 

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning.

Ålands omsorgsförbund ger service i form av boende, daglig verksamhet, fritid- och semesterverksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet, samt förmedlade tjänster inom och utom landskapet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.